Beauty

Do Haitian women like men with hairy chest ?

Most women can’t stand men that shave more than they do.  Although one can say, different people have different preferences; but some women want men to shave their chest, back, arms, and legs. Now, the question is, do Haitian women like their men with hairy chests ?

razwa1

èske fanm Ayisyen renmen gason ki plen plim sou lestomak yo ? Majorite fi pa renmen gason ki renmen raze plis ke yo. Si gason an se pa cheve’l l’ap koupe, epi lap plede raze plim ki nan pye’l, plim ki sou men’l, plim ki nan pati prive’l, etc… anpil fi kapab trouve sa biza, anpil fi ka menm twouve gason sa plis feminen ke yo. An menm tan, gen gason ki tèlman chaje ak plim sou ko yo,  menm lè fanm nan ta vrèman damou yo, ta vrèman fou pou yo,  yo santi pil plim sa yo fè gason an trè efreyan.

 

razwa1

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top