Love & Sex

Yon fi fè plis ke 2 zèd tan ap vini apre li te fin fè sèx ak mari li (VIDEO)

USA – Yon fi fè plis ke 2h tan ap vini apre li te fin fè lanmou ak mari li. Li te oblije ale nan ijans lopital paske li pa te k’ap kenbe ankò. Pa te gen anyen ki te ka esplike sa ki te koz li ap vini yonn apre lòt pou tout tan sa a. Anpil fi nan le mond pa janm gen yon chans pou yo pran feeling sa a (Orgasms, Orgasmes) ebyen pou fi sa li te jwenn li agogo.

[su_youtube url=”http://youtu.be/G0J81hL9tGM” width=”720″ height=”520″]

orgasms

Fi an te santi’l trè anbarase, li menm avèk mari li te apèn marye. Si ou gade video a pou yon bon ti tan ou k’ap tande yon gason k’ap ri, se mari fi an, se li menm ki ap ri an. Fi an te fè konnen ke premye 10 minute lan te bon men li te vin santi li trè fatige de tout ògasm nan li t’ap genyen yo. Se fi an ki te mande pou mari li filme li pou li te ka wè jan li t’ap aji pan dan li t’ap vini pou tout tan sa a.

Dòktè an pa te k’ap esplike sa ki t’ap pase fi an, e li te fè konprann li pa te janm wè yon ka kon sa a.

52 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top