Love & Sex

èske yon gason ka kenbe kilòt yon fi kòm souvni apre yo finn fè sex pou premye fwa ?

madame nwa 1

Nan tout moman ke yon fi ak yon gason pataje ansanm, toujou gen de moman ki rete grave, sitou si fi sa ak gason sa rive fè lanmou. An palan de lanmou, lanmou se yon art. Lè yon fi ak yon gason ap fè lanmou, pi souvan, yo rive fè sa ki pi sansyèl, sa ki pi romantik. Epoutan, chak gason gen yon bagay yo renmen fè lè y’ap fè lanmou ak yon fi, e yon fi gen truc ke li renmen fè lè l ap fè lanmou ak yon gason. Dèfwa, yo konn menm rive fè dè choz jis pou yo konble fantasi yo.

Si yon gason ap fè lanmou pou premye fwa ak yon fi, epi li di fi sa, ke lap kenbe kilòt ki sou li a, èske sa genyen yon problèm ladan l? Ebyen, sa pra’l depann de fi a, gen fi ki ka fache, gen fi k’ap dakò, gen fi ki pra l tonbe poze kesyon…

Si yon gason ta di w ke l’ap kenbe kilòt ou apre ou finn fè sex avèk li, ki sa w tap di li ?

pic: madame noire

106 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top